French Polynesia - 1972
152

Price: 8,00 EUR
152

Samoa - 1967
152/61

Price: 24,00 EUR
152/61

Marine Life - 1989
152/5 GP

Price: 25,00 EUR
152/5 GP

Tonga - 1977
D 153/5

Price: 8,00 EUR
D 153/5

Tokelau - 1988
153/8

Price: 5,00 EUR
153/8

Niuafo´ou - 1989
Bl.8 (Specimen)

Price: 50,00 EUR
Bl.8 (Specimen)

Ships - 2003
153/6

Price: 8,00 EUR
153/6

Churchill - 1966
153/6

Price: 15,00 EUR
153/6

Christmas Islands - 1982
154/69

Price: 20,00 EUR
154/69