French Polynesia - 2000
815/8

Price: 7,00 EUR
815/8

Plants - 1982
815/MH51

Price: 3,00 EUR
815/MH51

Sport - 1987
815/7

Price: 6,00 EUR
815/7

Horses - 2003
815/9

Price: 8,00 EUR
815/9

Korea 2002 - 2002
815

Price: 4,00 EUR
815

Horses - 2003
815/9

Price: 10,00 EUR
815/9

Falklands - 2001
816/21

Price: 25,00 EUR
816/21

Ships - 1982
816/9

Price: 10,00 EUR
816/9

Samoa - 1995
817/20

Price: 8,00 EUR
817/20