French Antarctica - 1973
85/8

Price: 25,00 EUR
85/8

Niuafo´ou - 1986
85/9

Price: 15,00 EUR
85/9

Post - 1986
85 (10)

Price: 25,00 EUR
85 (10)

French Polynesia - 1968
86

Price: 40,00 EUR
86

Scouting - 1982
86/7

Price: 2,00 EUR
86/7

French Polynesia - 1968
87/8

Price: 15,00 EUR
87/8

Shells & Corals - 1986
87/91

Price: 6,00 EUR
87/91

Australia Ant.Terr - 1991
88/9

Price: 3,00 EUR
88/9

Cocos Islands - 1982
88/103

Price: 17,00 EUR
88/103