French Polynesia - 1997
749/52

Price: 8,00 EUR
749/52

Maps - 2007
749/52

Price: 12,00 EUR
749/52

Maps - 2008
749/52 (4Bl)

Price: 40,00 EUR
749/52 (4Bl)

Papua New Guinea - 1995
750/3

Price: 4,00 EUR
750/3

Wallis & Futuna - 1998
750

Price: 4,00 EUR
750

French Polynesia - 1997
750+2+4

Price: 6,00 EUR
750+2+4

Rugby - 1993
750/3

Price: 6,00 EUR
750/3

Trees - 1987
750/3

Price: 6,00 EUR
750/3

Falklands - 1999
Bl.19

Price: 15,00 EUR
Bl.19