Samoa - 1990
700

Price: 5,00 EUR
700

Wallis & Futuna - 1996
700

Price: 12,00 EUR
700

Architecture - 1982
700 MinLux

Price: 15,00 EUR
700 MinLux

Heritage - 1999
700/3 (2)

Price: 8,00 EUR
700/3 (2)

Red cross - 1989
700/3

Price: 5,00 EUR
700/3

Falklands - 1997
701/4

Price: 18,00 EUR
701/4

Samoa - 1990
701/2

Price: 6,00 EUR
701/2

Tuvalu - 1994
701/4

Price: 5,00 EUR
701/4

Wallis & Futuna - 1996
701

Price: 22,00 EUR
701