French Polynesia - 1967
67

Price: 14,00 EUR
67

Christmas - 1975
67/9

Price: 2,00 EUR
67/9

French Antarctica - 1971
68/70

Price: 20,00 EUR
68/70

French Polynesia - 1967
68/72

Price: 22,00 EUR
68/72

Aviation - 1981
68/72

Price: 2,00 EUR
68/72

Space - 1987
68/71+Bl.2

Price: 8,00 EUR
68/71+Bl.2

Aviation - 1981
68/72

Price: 2,00 EUR
68/72

Mix - 1968
69+ (NoComplet)

Price: 8,00 EUR
69+ (NoComplet)

PORTO - 1940
D 69

Price: 40,00 EUR
D 69