French Polynesia - 1972
155

Price: 6,00 EUR
155

British Antarctica - 1990
156/70

Price: 40,00 EUR
156/70

Cocos Islands - 1985
Bl.5

Price: 2,00 EUR
Bl.5

British Antarctica - 1990
156/70 (G.P.)

Price: 100,00 EUR
156/70 (G.P.)

French Antarctica - 1981
157

Price: 3,00 EUR
157

French Polynesia - 1972
157

Price: 50,00 EUR
157

French Polynesia - 1972
158/62

Price: 70,00 EUR
158/62

Tokelau - 1988
159/64

Price: 4,00 EUR
159/64

Cocos Islands - 1986
160/2

Price: 4,00 EUR
160/2