French Polynesia - 1969
100

Price: 60,00 EUR
100

Tokelau - 1984
101/10

Price: 8,00 EUR
101/10

Tuvalu - 1979
101/4 KB

Price: 15,00 EUR
101/4 KB

Micronesia - 1988
101/18

Price: 12,00 EUR
101/18

Australia Ant.Terr - 1995
102/5+Bl.1

Price: 10,00 EUR
102/5+Bl.1

Australia Ant.Terr - 1995
Bl.1

Price: 6,00 EUR
Bl.1

Tonga - 1973
D 102/4

Price: 16,00 EUR
D 102/4

French Antarctica - 1976
103/8

Price: 60,00 EUR
103/8

French Antarctica - 1976
103/8 B

Price: 160,00 EUR
103/8 B