French Polynesia - 1972
152

Price: 8,00 EUR
152

Samoa - 1967
152/61

Price: 24,00 EUR
152/61

Tonga - 1977
D 153/5

Price: 8,00 EUR
D 153/5

Tokelau - 1988
153/8

Price: 5,00 EUR
153/8

Niuafo´ou - 1989
Bl.8 (Specimen)

Price: 50,00 EUR
Bl.8 (Specimen)

Christmas Islands - 1982
154/69

Price: 20,00 EUR
154/69

Fiji - 1962
154/67 (4Bl.)

Price: 350,00 EUR
154/67 (4Bl.)

Micronesia - 1989
154/71

Price: 10,00 EUR
154/71

French Antarctica - 1980
155/6

Price: 6,00 EUR
155/6