Australia - 1991
1270/2

Price: 3,00 EUR
1270/2

New Caledonia - 2002
1270

Price: 4,00 EUR
1270

New Caledonia - 2002
1271/3

Price: 4,00 EUR
1271/3

Marshall Islands - 2000
1272/96

Price: 16,00 EUR
1272/96

Australia - 1992
1273/8

Price: 4,00 EUR
1273/8

New Zealand - 1993
1273/8

Price: 7,00 EUR
1273/8

Australia - 1992
1273/84 I+II+MH73

Price: 35,00 EUR
1273/84 I+II+MH73

New Caledonia - 2002
1274

Price: 5,00 EUR
1274

Tonga - 1993
1275/9 (2)

Price: 20,00 EUR
1275/9 (2)