Geology - 2005
566

Price: 10,00 EUR
566

World War - 1995
566 LXXXVI

Price: 2,00 EUR
566 LXXXVI

Philatelic - 1975
566

Price: 7,00 EUR
566

Ships - 1986
566/9

Price: 6,00 EUR
566/9

Penrhyn - 1994
567/74 (2FS)

Price: 40,00 EUR
567/74 (2FS)

New Caledonia - 1975
567/8

Price: 8,00 EUR
567/8

Christmas Islands - 2006
567/80

Price: 15,00 EUR
567/80

Police - 1988
567/70

Price: 4,00 EUR
567/70

Fiji - 1987
568/72

Price: 12,00 EUR
568/72