French Polynesia - 1984
397+Bl.8

Price: 12,00 EUR
397+Bl.8

Christmas Islands - 1994
397/401

Price: 30,00 EUR
397/401

Plants - 1965
397/401 (OnlyY1965)

Price: 25,00 EUR
397/401 (OnlyY1965)

Australia - 1968
398/403

Price: 8,00 EUR
398/403

Christmas - 1993
398/9

Price: 3,00 EUR
398/9

French Antarctica - 1999
399

Price: 8,00 EUR
399

Niuafo´ou - 2002
399/401+Bl.35

Price: 14,00 EUR
399/401+Bl.35

French Polynesia - 1984
399

Price: 12,00 EUR
399

Christmas - 1993
398/9+403/4

Price: 4,00 EUR
398/9+403/4