Niuafo´ou - 1993
243/4

Price: 10,00 EUR
243/4

World War - 1995
243/4 GP

Price: 20,00 EUR
243/4 GP

Rubens - 1977
243 MinLux

Price: 30,00 EUR
243 MinLux

French Antarctica - 1989
244

Price: 3,00 EUR
244

French Polynesia - 1977
244/7

Price: 28,00 EUR
244/7

Tokelau - 1997
244/7+Bl.11

Price: 10,00 EUR
244/7+Bl.11

French Antarctica - 1989
244(KB)

Price: 30,00 EUR
244(KB)

Marshall Islands - 1989
244(KB) I

Price: 12,00 EUR
244(KB) I

Christmas - 1975
244/7

Price: 4,00 EUR
244/7