Ships - 1972
238/40

Price: 30,00 EUR
238/40

Ships - 1972
238/41

Price: 70,00 EUR
238/41

Norfolk - 1980
239/54

Price: 14,00 EUR
239/54

French Polynesia - 1977
239

Price: 9,00 EUR
239

South Georgie - 1994
239/42

Price: 8,00 EUR
239/42

Papua New Guinea - 1973
240/3

Price: 8,00 EUR
240/3

Shells & Corals - 1990
240 I

Price: 40,00 EUR
240 I

Shells & Corals - 1990
240 I/II

Price: 90,00 EUR
240 I/II

Owls - 1987
240

Price: 4,00 EUR
240