Marshall Islands - 1992
404(KB) XXXVI

Price: 25,00 EUR
404(KB) XXXVI

New Hebrides - 1975
405/6

Price: 30,00 EUR
405/6

New Caledonia - 1964
405

Price: 7,00 EUR
405

Wallis & Futuna - 1981
405/6

Price: 4,00 EUR
405/6

Marshall Islands - 1992
405(KB) XXXVII

Price: 15,00 EUR
405(KB) XXXVII

Niue - 1981
406/11

Price: 35,00 EUR
406/11

Aitutaki - 1981
406/8

Price: 4,00 EUR
406/8

Micronesia - 1995
406/13 KB

Price: 12,00 EUR
406/13 KB

Marshall Islands - 1992
406(KB) XXXVIII

Price: 25,00 EUR
406(KB) XXXVIII