French Antarctica - 1965
32

Price: 120,00 EUR
32

French Polynesia - 1964
32

Price: 14,00 EUR
32

Ross Depandency - 1995
32/7

Price: 10,00 EUR
32/7

French Antarctica - 1966
33/4

Price: 14,00 EUR
33/4

French Antarctica - 1966
33/4

Price: 20,00 EUR
33/4

Nukulaelae - 1985
NUKL 33/40

Price: 4,00 EUR
NUKL 33/40

Norfolk - 1960
33

Price: 4,00 EUR
33

Nukulaelae - 1985
NUKL 33/40

Price: 35,00 EUR
NUKL 33/40

Cocos Islands - 1979
34/47+50/2

Price: 12,00 EUR
34/47+50/2