French Polynesia - 1959
15

Price: 4,00 EUR
15

Tokelau - 1970
15/7

Price: 8,00 EUR
15/7

Tourism - 1953
15/20

Price: 50,00 EUR
15/20

French Antarctica - 1959
16

Price: 12,00 EUR
16

Kiribati - 1983
D 16/20

Price: 10,00 EUR
D 16/20

Churchill - 1966
16/9

Price: 40,00 EUR
16/9

Farm - 1952
16

Price: 8,00 EUR
16

Aitutaki - 1985
D 17/41 /O.H.M.S./(4Bl.)

Price: 600,00 EUR
D 17/41 /O.H.M.S./(4Bl.)

Aitutaki - 1985
D 17/41 (O.H.M.S.)

Price: 120,00 EUR
D 17/41 (O.H.M.S.)