Fujeira - 1972
1289/93 (5)A

Price: 20,00 EUR
1289/93 (5)A

Transport - 1973
1289/93 (2)

Price: 12,00 EUR
1289/93 (2)

Space - 1974
Bl.9/10

Price: 40,00 EUR
Bl.9/10

Plants - 1989
Bl.66

Price: 16,00 EUR
Bl.66

Ships - 1983
1289 LuxBl

Price: 8,00 EUR
1289 LuxBl

Paintings - 1990
1290/301+Bl.261/72 (2SCAN)

Price: 80,00 EUR
1290/301+Bl.261/72 (2SCAN)

Fish - 2005
Bl.144/5

Price: 8,00 EUR
Bl.144/5

Architecture - 2001
1290/3+Bl.84

Price: 6,00 EUR
1290/3+Bl.84

Paintings - 1990
1290/1+1301+Bl

Price: 8,00 EUR
1290/1+1301+Bl