Railways - 1983
1291/7

Price: 6,00 EUR
1291/7

Arms - 1980
1293/5

Price: 4,00 EUR
1293/5

Railways - 1973
Bl.130A

Price: 6,00 EUR
Bl.130A

Stamps on stamps - 1985
1294/6

Price: 5,00 EUR
1294/6

Birds - 2005
1294/6+Bl.93

Price: 6,00 EUR
1294/6+Bl.93

Flowers - 1975
1294/8

Price: 2,00 EUR
1294/8

Afghanistan - 1983
1295/7

Price: 10,00 EUR
1295/7

Yemen YAR - 1971
1295/300 (4Bl)

Price: 16,00 EUR
1295/300 (4Bl)

Domestic Animals - 1972
1295/1304 (2)A

Price: 12,00 EUR
1295/1304 (2)A