Railways - 1992
12

Price: 2,00 EUR
12

Kazachstan - 1994
51/6

Price: 2,00 EUR
51/6

Reptiles - 1994
51/6+Bl.2

Price: 4,00 EUR
51/6+Bl.2

Birds of prey - 1995
108/13

Price: 7,00 EUR
108/13

Atlanta 96 - 1996
123/5+Bl.5

Price: 10,00 EUR
123/5+Bl.5

Butterflies - 1996
139/42

Price: 4,00 EUR
139/42

Kazachstan - 1997
154/7(KB)

Price: 12,00 EUR
154/7(KB)

Kazachstan - 1997
154/7

Price: 4,00 EUR
154/7

WWF - 1997
154/7 (4Bl)

Price: 15,00 EUR
154/7 (4Bl)