Football - 1958
PORTO 29/32

Price: 10,00 EUR
PORTO 29/32

Sport - 1958
70/1

Price: 20,00 EUR
70/1

Vietnam - 1961
166/7

Price: 12,00 EUR
166/7

Vietnam - 1961
166/7 A+B

Price: 26,00 EUR
166/7 A+B

Space - 1961
181/2 A/B

Price: 12,00 EUR
181/2 A/B

Vietnam - 1962
196/200

Price: 12,00 EUR
196/200

Vietnam - 1962
206/10

Price: 15,00 EUR
206/10

Space - 1962
217/9

Price: 4,00 EUR
217/9

Space - 1962
217/9 A/B

Price: 12,00 EUR
217/9 A/B