Syria - 1925
39/42+43/6+59/60+62/3

Price: 160,00 EUR
39/42+43/6+59/60+62/3

Aviation - 1942
456/61 (2)

Price: 80,00 EUR
456/61 (2)

Syria - 1949
578/81

Price: 20,00 EUR
578/81

Lenin V.I. - 1970
1099/1100 (4Bl)

Price: 12,00 EUR
1099/1100 (4Bl)

Flowers - 1977
1372/6

Price: 3,00 EUR
1372/6

Syria - 1978
1394/8

Price: 14,00 EUR
1394/8

Insects - 1982
1558/62

Price: 8,00 EUR
1558/62

Syria - 1986
1647/8+Bl.66

Price: 14,00 EUR
1647/8+Bl.66

Flowers - 1986
1654/8

Price: 6,00 EUR
1654/8