Ships - 1983
1287 LuxBl

Price: 8,00 EUR
1287 LuxBl

Chess - 1980
1288/92 (4Bl)

Price: 60,00 EUR
1288/92 (4Bl)

Chess - 1980
1288/92

Price: 15,00 EUR
1288/92

Ships - 1983
1288 LuxBl

Price: 8,00 EUR
1288 LuxBl

Philippines - 1979
1289/94

Price: 8,00 EUR
1289/94

Fujeira - 1972
1289/93 (5)A

Price: 20,00 EUR
1289/93 (5)A

Transport - 1973
1289/93 (2)

Price: 12,00 EUR
1289/93 (2)

Space - 1974
Bl.9/10

Price: 40,00 EUR
Bl.9/10

Plants - 1989
Bl.66

Price: 16,00 EUR
Bl.66