Railways - 1972
1210/25A White

Price: 30,00 EUR
1210/25A White

Railways - 1972
1210/25B Rose

Price: 30,00 EUR
1210/25B Rose

Singapore - 2003
1211/4

Price: 5,00 EUR
1211/4

Ceylon - 1999
1213/6+Bl.75

Price: 8,00 EUR
1213/6+Bl.75

Money - 2004
Bl.132/3

Price: 8,00 EUR
Bl.132/3

Munchen 72 - 1971
Bl.327B

Price: 8,00 EUR
Bl.327B

Munchen 72 - 1971
Bl.327 A/B

Price: 12,00 EUR
Bl.327 A/B

Hockey - 1979
1215/21

Price: 3,00 EUR
1215/21

Space - 1971
1216/21 (2)

Price: 7,00 EUR
1216/21 (2)