Atlanta 96 - 1996
123/5+Bl.5

Price: 10,00 EUR
123/5+Bl.5

Malaysia - 1974
124/6

Price: 12,00 EUR
124/6

London 66 - 1967
124/30

Price: 12,00 EUR
124/30

London 66 - 1966
124/9 (6KB)

Price: 50,00 EUR
124/9 (6KB)

Animals - 1997
124/31

Price: 6,00 EUR
124/31

Red cross - 1963
124/8

Price: 10,00 EUR
124/8

Organization - 1962
124/6

Price: 5,00 EUR
124/6

Organization - 1962
124/6 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
124/6 (4Bl)

Plants - 1962
125/30

Price: 6,00 EUR
125/30