Apollo - 1972
922/9 (KB)A/B

Price: 30,00 EUR
922/9 (KB)A/B

Apollo - 1972
922/9 (8LuxBl)A/B

Price: 75,00 EUR
922/9 (8LuxBl)A/B

Apollo - 1972
922/9 (8LuxBl)B

Price: 40,00 EUR
922/9 (8LuxBl)B

Anniversary - 1982
922/3

Price: 3,00 EUR
922/3

Birds - 1986
922/8

Price: 7,00 EUR
922/8

Fish - 1980
Bl.73

Price: 4,00 EUR
Bl.73

Orchids - 1979
923/5+Bl.29

Price: 10,00 EUR
923/5+Bl.29

Jordan - 1974
924/9

Price: 5,00 EUR
924/9

Apollo-Soyuz - 1975
924/30+Bl.39

Price: 8,00 EUR
924/30+Bl.39