Heritage - 1960
94/7

Price: 6,00 EUR
94/7

Space - 1966
94a/101a

Price: 28,00 EUR
94a/101a

Mix - 1966
95/109

Price: 9,00 EUR
95/109

Olympic games - 1966
95a+101a (OnlyOlymp)

Price: 12,00 EUR
95a+101a (OnlyOlymp)

ITU - 1966
Bl.3/4

Price: 90,00 EUR
Bl.3/4

Queen - 1955
96/8

Price: 35,00 EUR
96/8

Space - 1968
Bl.8 A/B

Price: 8,00 EUR
Bl.8 A/B

Ryukyus - 1960
98/9

Price: 6,00 EUR
98/9

Azerbaijan - 1993
98/103

Price: 3,00 EUR
98/103