Birds - 1967
350 (5)

Price: 5,00 EUR
350 (5)

Apollo - 1972
350 (KB)A

Price: 250,00 EUR
350 (KB)A

Peking 08 - 2008
Bl.23

Price: 4,00 EUR
Bl.23

Butterflies - 1990
350/3

Price: 16,00 EUR
350/3

Singapore - 1980
351/4y

Price: 20,00 EUR
351/4y

Los Angeles 84 - 1984
Bl.20

Price: 10,00 EUR
Bl.20

Munchen 72 - 1972
Bl.B29A (DoubleFormat)

Price: 120,00 EUR
Bl.B29A (DoubleFormat)

Post - 1984
351/3

Price: 5,00 EUR
351/3

Definitives - 1946
351/9

Price: 250,00 EUR
351/9