Apollo - 1970
339/43 (KB)A/B

Price: 40,00 EUR
339/43 (KB)A/B

Paintings - 1970
Bl.37/8

Price: 10,00 EUR
Bl.37/8

Mix - 1945
339/41

Price: 60,00 EUR
339/41

Ceylon - 1966
340/3+Bl.1

Price: 30,00 EUR
340/3+Bl.1

Cats - 1967
Bl.42

Price: 10,00 EUR
Bl.42

Space - 1968
Bl.68A/B

Price: 14,00 EUR
Bl.68A/B

Apollo - 1969
340/2 (3LuxBl)A/B

Price: 100,00 EUR
340/2 (3LuxBl)A/B

Hong Kong - 1977
341/3

Price: 12,00 EUR
341/3

Malaysia - 1986
341/3

Price: 12,00 EUR
341/3