Malaysia - 1985
311/3

Price: 11,00 EUR
311/3

Fujeira - 1969
311/9 (4)A

Price: 20,00 EUR
311/9 (4)A

Theatre - 1969
311/9

Price: 6,00 EUR
311/9

Stamps on stamps - 1969
A311 A/B

Price: 50,00 EUR
A311 A/B

Stamps on stamps - 1969
B311 A/B

Price: 40,00 EUR
B311 A/B

Theatre - 1969
311/9 (2)A

Price: 10,00 EUR
311/9 (2)A

Apollo - 1969
Bl.G70

Price: 20,00 EUR
Bl.G70

Royalties - 1975
311/6+Bl.1

Price: 8,00 EUR
311/6+Bl.1

Architecture - 1975
Bl.1

Price: 4,00 EUR
Bl.1