London 66 - 1967
28/31 (4Bl)A/B

Price: 40,00 EUR
28/31 (4Bl)A/B

Kennedy J.F. - 1965
28/37(2)A+Bl.1(2)A

Price: 30,00 EUR
28/37(2)A+Bl.1(2)A

Definitives - 1952
28/35

Price: 55,00 EUR
28/35

Definitives - 1954
28/37+39/43 NoComplet Penang

Price: 60,00 EUR
28/37+39/43 NoComplet Penang

Definitives - 1954
29/38

Price: 35,00 EUR
29/38

United Nations - 1962
29/30

Price: 14,00 EUR
29/30

Definitives - 1955
29/40 (4Bl)

Price: 100,00 EUR
29/40 (4Bl)

Plane - 1949
29/31 (4Bl)

Price: 50,00 EUR
29/31 (4Bl)

Football - 1958
PORTO 29/32

Price: 10,00 EUR
PORTO 29/32