Mali - 1979
707/8

Price: 5,00 EUR
707/8

French Polynesia - 1996
709+Bl.21

Price: 8,00 EUR
709+Bl.21

Singapore - 1994
Bl.31 IV

Price: 10,00 EUR
Bl.31 IV

Bahamas - 1990
Bl.61

Price: 17,00 EUR
Bl.61

Seychelles - 1990
723/6+Bl.36

Price: 18,00 EUR
723/6+Bl.36

Samoa - 1991
724/7 (G.Pair)

Price: 20,00 EUR
724/7 (G.Pair)

U.S.A. - 1958
724 (4Bl.)

Price: 5,00 EUR
724 (4Bl.)

Kiribati - 1995
Bl.26

Price: 4,00 EUR
Bl.26

Mauritius - 1991
730/3

Price: 12,00 EUR
730/3