French Polynesia - 1965
48

Price: 75,00 EUR
48

French Polynesia - 1971
130/1

Price: 12,00 EUR
130/1

French Polynesia - 1971
140/2

Price: 30,00 EUR
140/2

Wallis & Futuna - 1979
353/4 (Proof Copy)

Price: 30,00 EUR
353/4 (Proof Copy)

Wallis & Futuna - 1979
353 (2)

Price: 6,00 EUR
353 (2)

Japan - 1948
403/4

Price: 12,00 EUR
403/4

St. Pierre & Miqeuelon - 1970
459

Price: 15,00 EUR
459

Barbados - 1989
743/6

Price: 12,00 EUR
743/6

Ireland - 1993
829/30

Price: 2,00 EUR
829/30