French Polynesia - 1971
145/9

Price: 70,00 EUR
145/9

World War - 1968
145/8

Price: 4,00 EUR
145/8

Paintings - 1971
145/9 (5MinLuxBl)

Price: 300,00 EUR
145/9 (5MinLuxBl)

Reptiles - 1981
146/9

Price: 3,00 EUR
146/9

Fish - 1988
146/9

Price: 6,00 EUR
146/9

Mix - 1944
146/59

Price: 15,00 EUR
146/59

French Antarctica - 1980
147

Price: 4,00 EUR
147

Pitcairn - 1975
147/50

Price: 6,00 EUR
147/50

Plants - 1980
147+

Price: 20,00 EUR
147+