Australia - 1992
1318/9

Price: 3,00 EUR
1318/9

Bridges - 1992
1318/9

Price: 4,00 EUR
1318/9

Monkeys - 2004
1318

Price: 2,00 EUR
1318

Prehistoric animals - 1993
Bl.39

Price: 2,00 EUR
Bl.39

Tourism - 1993
Bl.40

Price: 4,00 EUR
Bl.40

Australia - 1992
1320/3

Price: 4,00 EUR
1320/3

New Zealand - 1993
1320/5

Price: 7,00 EUR
1320/5

Cook Islands - 1991
Bl.202

Price: 18,00 EUR
Bl.202

USA 94 - 1994
1321/4

Price: 16,00 EUR
1321/4