Australia Ant.Terr - 2001
145/8

Price: 7,00 EUR
145/8

French Polynesia - 1971
145/9

Price: 70,00 EUR
145/9

Tuvalu - 1981
145/50

Price: 4,00 EUR
145/50

World War - 1968
145/8

Price: 4,00 EUR
145/8

Reptiles - 1981
146/9

Price: 3,00 EUR
146/9

Fish - 1988
146/9

Price: 6,00 EUR
146/9

French Antarctica - 1980
147

Price: 4,00 EUR
147

Pitcairn - 1975
147/50

Price: 6,00 EUR
147/50

Plants - 1980
147+

Price: 20,00 EUR
147+