French Antarctica - 1977
119+131/2

Price: 20,00 EUR
119+131/2

Niuafo´ou - 1988
119/22

Price: 10,00 EUR
119/22

Minerals - 1970
119+119B

Price: 25,00 EUR
119+119B

Maps - 1987
119

Price: 20,00 EUR
119

Whales - 2010
119/23

Price: 12,00 EUR
119/23

Whales - 2010
119/23+Bl.4

Price: 24,00 EUR
119/23+Bl.4

Whales - 2010
Bl.4

Price: 12,00 EUR
Bl.4

Marshall Islands - 1987
120/3+Bl.3

Price: 6,00 EUR
120/3+Bl.3

Penrhyn - 1979
120/3+Bl.13

Price: 6,00 EUR
120/3+Bl.13