French Antarctica - 1976
111/2

Price: 25,00 EUR
111/2

French Polynesia - 1970
111/2

Price: 15,00 EUR
111/2

Cook - 1976
111 (4Bl)

Price: 50,00 EUR
111 (4Bl)

French Antarctica - 1976
112

Price: 12,00 EUR
112

Easter - 1978
Bl.8/10

Price: 4,00 EUR
Bl.8/10

UPU - 1970
112

Price: 6,00 EUR
112

French Antarctica - 1977
113/4

Price: 12,00 EUR
113/4

Marshall Islands - 1987
113/8

Price: 6,00 EUR
113/8

French Polynesia - 1970
113/4

Price: 45,00 EUR
113/4