Tonga - 2003
1647/50

Price: 6,00 EUR
1647/50

Australia - 1997
1649/52

Price: 5,00 EUR
1649/52

Birds - 2014
1649/50 NoComplet

Price: 4,00 EUR
1649/50 NoComplet

Tonga - 2003
1651/4+Bl.45

Price: 14,00 EUR
1651/4+Bl.45

Palau - 2000
1651/6+Bl.109/12

Price: 22,00 EUR
1651/6+Bl.109/12

Personalities - 1997
1653/4

Price: 2,00 EUR
1653/4

Australia - 1997
1655/8

Price: 6,00 EUR
1655/8

Tourism - 2010
Bl.221

Price: 8,00 EUR
Bl.221

Palau - 2000
Bl.109/12

Price: 15,00 EUR
Bl.109/12