Australia - 1984
862/3

Price: 2,00 EUR
862/3

French Polynesia - 2002
862/3

Price: 4,00 EUR
862/3

Tuvalu - 2000
862/5

Price: 8,00 EUR
862/5

New Caledonia - 1989
863/4

Price: 12,00 EUR
863/4

Royalties - 2002
863/4

Price: 15,00 EUR
863/4

Paintings - 1989
863/4 B

Price: 30,00 EUR
863/4 B

Australia - 1984
864/8

Price: 3,00 EUR
864/8

Vanuatu - 1991
864/7

Price: 12,00 EUR
864/7

Marshall Islands - 1997
864(KB)

Price: 12,00 EUR
864(KB)