WWF - 1993
1290/4

Price: 5,00 EUR
1290/4

Australia - 1992
1292/6

Price: 6,00 EUR
1292/6

New Caledonia - 2003
1292/4

Price: 6,00 EUR
1292/4

Solomon Islands - 2006
1292/9 (KB)

Price: 40,00 EUR
1292/9 (KB)

World War - 1992
1292/6 GP

Price: 12,00 EUR
1292/6 GP

WWF - 1993
1294 MH

Price: 10,00 EUR
1294 MH

Tonga - 1993
1295/8

Price: 10,00 EUR
1295/8

Birds - 1993
1295

Price: 2,00 EUR
1295

Birds - 1994
1295 (2)II

Price: 4,00 EUR
1295 (2)II