French Polynesia - 1999
779+813+34+57

Price: 9,00 EUR
779+813+34+57

Fish - 2012
779

Price: 5,00 EUR
779

Amphibians - 1986
779/80 A/B

Price: 12,00 EUR
779/80 A/B

Animals - 2009
779/82

Price: 9,00 EUR
779/82

Animals - 2009
779/82 (4Bl)

Price: 35,00 EUR
779/82 (4Bl)

Arms - 1992
779/82+Bl.32

Price: 10,00 EUR
779/82+Bl.32

Royalties - 2000
Bl.22

Price: 18,00 EUR
Bl.22

Ships - 2000
Bl.9

Price: 8,00 EUR
Bl.9

Cook Islands - 1981
780/95+Bl.116

Price: 12,00 EUR
780/95+Bl.116