Flora-Fauna - 2002
776/9

Price: 10,00 EUR
776/9

Australia - 1982
777/80

Price: 4,00 EUR
777/80

Niue - 1991
777/80+Bl.119

Price: 20,00 EUR
777/80+Bl.119

Tuvalu - 1997
777/82+Bl.60

Price: 8,00 EUR
777/82+Bl.60

Stamps on stamps - 1999
777/8+Bl.52

Price: 6,00 EUR
777/8+Bl.52

Cook Islands - 1981
778/9+Bl.115

Price: 12,00 EUR
778/9+Bl.115

Charles-Diana - 1981
778/9 (2GP)

Price: 20,00 EUR
778/9 (2GP)

Charles-Diana - 1981
778/9+796/7+Bl.115+7

Price: 25,00 EUR
778/9+796/7+Bl.115+7

Panda - 2009
Bl.52

Price: 8,00 EUR
Bl.52