Niuafo´ou - 1983
3/18

Price: 20,00 EUR
3/18

ATM - 1985
3(8)+4 ATM

Price: 8,00 EUR
3(8)+4 ATM

World War - 1946
207/12 (Oceanie)

Price: 16,00 EUR
207/12 (Oceanie)

Maps - 1983
3/18

Price: 30,00 EUR
3/18

World War - 1946
211(4Bl)B Oceanie

Price: 30,00 EUR
211(4Bl)B Oceanie

PORTO - 1967
PORTO 4/7

Price: 4,00 EUR
PORTO 4/7

French Antarctica - 1956
5

Price: 14,00 EUR
5

Palau - 1983
5/8

Price: 4,00 EUR
5/8

French Polynesia - 1948
232/4 (Oceanie)

Price: 75,00 EUR
232/4 (Oceanie)