French Antarctica - 1972
81

Price: 10,00 EUR
81

French Polynesia - 1968
81/3

Price: 20,00 EUR
81/3

Ships - 1968
81/3

Price: 30,00 EUR
81/3

Aviation - 1986
81+Bl.1

Price: 5,00 EUR
81+Bl.1

Royalties - 1972
D 81/2

Price: 12,00 EUR
D 81/2

French Antarctica - 1973
82

Price: 20,00 EUR
82

Paintings - 1973
82/93

Price: 4,00 EUR
82/93

Paintings - 1973
82+ NoComplet

Price: 20,00 EUR
82+ NoComplet

Tuvalu - 1979
83/100+144

Price: 15,00 EUR
83/100+144