Fiji - 1993
679/81

Price: 7,00 EUR
679/81

French Polynesia - 1995
679

Price: 6,00 EUR
679

Vanuatu - 1984
679/82

Price: 5,00 EUR
679/82

Shells & Corals - 2009
679

Price: 8,00 EUR
679

Peking 08 - 2008
679/82

Price: 6,00 EUR
679/82

Tourism - 1994
679/82

Price: 5,00 EUR
679/82

Wallis & Futuna - 1995
680

Price: 9,00 EUR
680

Railways - 1979
680/3

Price: 2,00 EUR
680/3

Plants - 2009
680/1

Price: 11,00 EUR
680/1