Sport - 1978
656/65

Price: 15,00 EUR
656/65

New Zealand - 1975
657/60

Price: 4,00 EUR
657/60

French Polynesia - 1994
657

Price: 8,00 EUR
657

Aitutaki - 1989
Bl.73

Price: 15,00 EUR
Bl.73

Paintings - 1980
Bl.94/9

Price: 6,00 EUR
Bl.94/9

Architecture - 2008
657

Price: 2,00 EUR
657

DeGaulle - 1980
657

Price: 6,00 EUR
657

Mix - 1994
657 (4Bl)

Price: 8,00 EUR
657 (4Bl)

Tuvalu - 1993
Bl.44+6/7+9

Price: 16,00 EUR
Bl.44+6/7+9