Flowers - 1993
641/2 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
641/2 (4Bl)

Aitutaki - 1988
642/6+Bl.71

Price: 18,00 EUR
642/6+Bl.71

Tuvalu - 1992
642/5

Price: 8,00 EUR
642/5

Fish - 1992
642/5 SPECIMEN

Price: 15,00 EUR
642/5 SPECIMEN

Rembrandt - 1988
642/6 (4Bl)

Price: 20,00 EUR
642/6 (4Bl)

Rembrandt - 1988
642/6 (8)

Price: 40,00 EUR
642/6 (8)

New Zealand - 1974
643/6

Price: 3,00 EUR
643/6

Pitcairn - 2003
643/6+Bl.34

Price: 14,00 EUR
643/6+Bl.34

French Polynesia - 1993
643

Price: 2,00 EUR
643