Micronesia - 2003
1496/9+Bl.131

Price: 10,00 EUR
1496/9+Bl.131

New Zealand - 1996
1497/8

Price: 6,00 EUR
1497/8

Australia - 1995
Bl.18/9

Price: 6,00 EUR
Bl.18/9

Australia - 1995
1501/4

Price: 6,00 EUR
1501/4

Solomon Islands - 2012
1501/5

Price: 20,00 EUR
1501/5

Cook Islands - 2000
1504/7+Bl.212

Price: 12,00 EUR
1504/7+Bl.212

Australia - 1995
1505/10+Bl.20

Price: 12,00 EUR
1505/10+Bl.20

Australia - 1995
1505/10

Price: 7,00 EUR
1505/10

Tonga - 1997
1506/9

Price: 12,00 EUR
1506/9