French Polynesia - 1969
96/9

Price: 24,00 EUR
96/9

Tokelau - 1984
96/100

Price: 2,00 EUR
96/100

Space - 1975
96/7

Price: 18,00 EUR
96/7

Australia Ant.Terr - 1994
98/101

Price: 5,00 EUR
98/101

British Antarctica - 1983
98/103

Price: 5,00 EUR
98/103

Dogs - 1994
98/101 GP

Price: 12,00 EUR
98/101 GP

Animals - 1983
98/103 GP

Price: 12,00 EUR
98/103 GP

Niue - 1969
99/108

Price: 8,00 EUR
99/108

Niuafo´ou - 1987
99/102

Price: 12,00 EUR
99/102