French Polynesia - 1971
145/9

Price: 70,00 EUR
145/9

Tuvalu - 1981
145/50

Price: 4,00 EUR
145/50

French Antarctica - 1980
147

Price: 4,00 EUR
147

Pitcairn - 1975
147/50

Price: 6,00 EUR
147/50

Tokelau - 1988
148/52

Price: 10,00 EUR
148/52

French Antarctica - 1980
148

Price: 8,00 EUR
148

French Antarctica - 1980
148(KB)

Price: 70,00 EUR
148(KB)

Australia Ant.Terr - 2002
149/52

Price: 10,00 EUR
149/52

Falklands - 1965
149/50

Price: 8,00 EUR
149/50