Definitives - 1980
561/73 (Postage)GB

Price: 20,00 EUR
561/73 (Postage)GB

Christmas - 1988
561

Price: 10,00 EUR
561

French Polynesia - 1990
562+Bl.17

Price: 12,00 EUR
562+Bl.17

Tourism - 2005
562

Price: 2,00 EUR
562

Sport - 1971
562/3 2KB

Price: 25,00 EUR
562/3 2KB

New Caledonia - 1975
563/5 (Proof Copy)

Price: 40,00 EUR
563/5 (Proof Copy)

New Caledonia - 1975
563/5

Price: 10,00 EUR
563/5

Plants - 2005
563

Price: 5,00 EUR
563

Maps - 1990
Bl.17

Price: 6,00 EUR
Bl.17