French Polynesia - 1966
63/6

Price: 26,00 EUR
63/6

ATM - 2003
63 ATM

Price: 6,00 EUR
63 ATM

British Antarctica - 1977
64/7

Price: 25,00 EUR
64/7

British Antarctica - 1977
64/7 (2)

Price: 50,00 EUR
64/7 (2)

Maps - 1975
64/5 A/B

Price: 80,00 EUR
64/5 A/B

Tourism - 1975
64/5 B

Price: 50,00 EUR
64/5 B

Tourism - 1988
64/5 B

Price: 70,00 EUR
64/5 B

Definitives - 1987
64/5 (2)B

Price: 120,00 EUR
64/5 (2)B

French Antarctica - 1971
65/6 (No.65 faul)

Price: 15,00 EUR
65/6 (No.65 faul)