French Polynesia - 1968
86

Price: 40,00 EUR
86

French Polynesia - 1968
87/8

Price: 15,00 EUR
87/8

Australia Ant.Terr - 1991
88/9

Price: 3,00 EUR
88/9

Cocos Islands - 1982
88/103

Price: 17,00 EUR
88/103

Penrhyn - 1977
89/91+Bl.4

Price: 8,00 EUR
89/91+Bl.4

French Polynesia - 1968
89

Price: 14,00 EUR
89

Tuvalu - 1979
89-95 MH

Price: 4,00 EUR
89-95 MH

Australia Ant.Terr - 1992
90/4

Price: 6,00 EUR
90/4

French Polynesia - 1969
90/1

Price: 8,00 EUR
90/1